Besök inför extra årsmöte

23 februari 2020 kommer Hyresgästföreningen Nynäshamn gå runt i området och besöka medlemmar och hyresgäster för att försöka få en ny start av Lokala Hyresgästföreningen Torgvägen.

Mellan kl 14:00-16:00 finns vi också i LH-lokalen och svara på frågor inför extra årsmöte.

Hyresgästföreningen Nynäshamn